Câu chuyện của chúng tôi

Về chúng tôi

Noble Network là chi nhánh đang hoạt động tại Việt Nam của Front Range Venture Connections (công ty được thành lập tại Mỹ năm 2003). Chúng tôi là một mạng lưới bao gồm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các giám đốc điều hành, nhà đầu tư, nhà giáo dục chung tay phát triển các công ty và các nhà lãnh đạo mang nhận thức xã hội.

Tầm nhìn & Chiến lược

Chúng tôi xây dựng một cộng đồng kinh doanh quốc tế bằng cách mang đến cho những nhà lãnh đạo sự hỗ trợ đồng nhất về tài chính, kỹ năng và tri thức. Các mối quan hệ chúng tôi xây dựng nhằm kết nối các nhà lãnh đạo có tư duy tiến bộ, sẵn sàng cùng nhau hợp tác với niềm tin tưởng vào bản thân và đối tác; đồng thời chia sẻ sự quan tâm đến cách họ tác động tới thế giới.

Cùng nhau, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới.

Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của Noble Network được hình thành dựa trên triết lý sống “cao quý” giữa cộng đồng. Nói cách khác, đó là cách sống với những phẩm chất cao đẹp để tạo ra sự thay đổi tích cực cho xã hội, trong cộng đồng của những nhà lãnh đạo có cùng chí hướng.

– Làm việc với nhiệt huyết, mục đích và kế hoạch nhằm tăng giá trị con người và trong các tình huống vì một thế giới tốt đẹp hơn.
– Mang sứ mệnh cao đẹp: không lừa dối hay gây ra bất lợi đối với đối tác.
– Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả để đạt được mục đích.
– Biết ơn và tôn vinh những sự hỗ trợ và tin tưởng từ đối tác.
– Đầu tư và tái đầu tư, bắt đầu với cuộc sống của những người xung quanh chúng ta.
– Tìm kiếm và hoàn thành các giao dịch có giá trị để lan tỏa nhiều hơn giá các giá trị của Noble Network.
– Chăm sóc và mang lại phúc lợi cho nhân viên, gia đình nhân viên, khách hàng và nhà cung cấp.
– Xây dựng sự tôn trọng với tất cả mọi người chúng tôi tương tác trong cộng đồng.

BAN GIÁM ĐỐC

 

Ông Loren Lancaster

Giám đốc

 

Ông Ngô Long Giang

Giám đốc

 

Ông James Kang

NHÀ ĐẦU TƯ

 

Ông Ngô Long Giang

 

Ông James Kang

 

Ông Nguyễn Quang Huy

 

Bà Vũ Phi Yên

 

Bà Trần Thị Thanh Vân

 

Công ty FRVC 

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

 Cô Hoàng Thu Phương

Kế Toán

Cô Dương Nhật Linh

Trợ Lý Marketing

Cô Lê Việt Phương

Quản lý Phát triển thương mại

Cô Phạm Ngọc Thảo Ly

Chuyên Viên Thương Mại

Cô Lê Thị Trang

Quản Lý Marketing kiêm

Nhân viên phát triển kinh doanh

Cô Từ Nguyệt Nga

Quản lý Nhân sự

đăng ký tham gia mạng lưới noble network tại đây