BCompact – Sustainable Design Compact Living

B Compact (thành lập năm 2012) là công ty thiết kế công nghiệp với sản phẩm và cách tiếp cận toàn diện, sáng tạo, thông minh và bền vững. Với hai đặc điểm chính về tính bền vững và nhỏ gọn, chúng tôi hướng đến một tương lai rộng mở cho chúng tôi và tất cả các thế hệ sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng từ đồ nội thất thông minh đến ghế gấp phẳng và cầu thang lai. Phương châm của chúng tôi là: “Tạo ra môi trường sống tốt nhất trong không gian ít nhất là những gì chúng ta làm tốt nhất”

. Trang web: https://www.bcompact.com/designer/about_bcompact/

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *