Front Range Ventures Connections (FRVC)

Front Range Ventures Connections (FRVC) là một công ty tư vấn đầu tư quốc tế. Chúng tôi cung cấp các kỹ năng và nguồn lực để lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện thành công các loại giao dịch chiến lược tùy chỉnh. Niềm đam mê của chúng tôi là xây dựng giá trị tích cực cho các khách hàng của chúng tôi thông qua các chiến dịch tìm kiếm, sáp nhập, mua lại, tài trợ và phát triển quan hệ thương mại. 

READ  BLUE ROOM
Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *