Resources Exchange International

Tại Việt Nam, REI hợp tác với các bệnh viện, trường đại học và các tổ chức để phát triển các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực của họ. Chúng tôi trang bị cho họ một tầm nhìn để truyền đạt kiến ​​thức và kỹ năng của họ và nhân rộng tác động đến xã hội. Chúng tôi tiếp cận vấn đề một cách toàn diện xoay quanh quan điểm xây dựng con người người để xây dựng quốc gia của họ.

Các nhóm đội ngũ ngắn hạn và cư trú của chúng tôi cung cấp khóa học, đào tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh, giáo dục, y học và công tác xã hội. Kể từ năm 1992, REI đã gửi hơn 600 chuyên gia trong hơn 1.400 chuyến đi để cung cấp đào tạo, huấn luyện và cố vấn.

Website: https://www.resourceexchangeinternational.org/

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *