[NEWSLETTER | THÁNG 4, 2021] – GIỚI THIỆU VỀ THƯ TÍN DỤNG

Bạn thân mến! Trong bản tin lần này, chúng tôi sẽ nói về tiền trong trao đổi hàng hóa.

Thanh toán quốc tế thường khá phức tạp. Mặc dù vậy, việc mua bán giữa các quốc gia đã được thực hiện thường xuyên trong suốt nhiều thế kỷ vừa qua. Điều đó cho thấy, các công cụ tài chính phục vụ cho giao dịch và vận chuyển hàng hóa quốc tế đã được các chuyên gia nghiên cứu và phát triển vững mạnh.

Có hai nhóm rủi ro chính trong quá trình trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia. Nhóm đầu tiên liên quan đến nguồn gốc và vận chuyển của hàng hóa. Nhóm còn lại liên quan đến dòng vốn được sử dụng để chi trả cho các hàng hóa trên. 

Với các rủi ro thuộc nhóm đầu tiên, chúng ta có thể giảm thiểu thông qua việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng kết hợp với chi trả bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu. Với những rủi ro thuộc nhóm thứ hai có liên quan tới nguồn vốn, chúng ta có thể xử lý bằng cách làm việc với các chuyên gia tài chính quốc tế và sử dụng đúng đắn các giải pháp tài chính. 

Vậy, có những giải pháp tài chính nào khả thi hiện nay?

Một khi chúng ta thiết lập một mối quan hệ tốt với đối tác, thường sẽ có hai khó khăn liên quan đến thanh toán cho giao dịch: 1) đảm bảo nguồn vốn luôn có sẵn, và 2) giảm thiểu rủi ro giao dịch khi trao đổi hàng hóa. Noble Network hiện đã mở một lớp học online về những giải pháp tài chính phổ biến nhất giúp giải quyết những khó khăn trên.

READ  [ Newsletter | Tháng 11 2022 ] - Quy Trình Nhập Khẩu Tinh Dầu Về Việt Nam

Trong lớp học online này, chúng tôi sẽ nói về 6 giải pháp tài chính gồm: 1) Ghi sổ, 2) Chuyển tiền bằng điện, 3) Phát hàng thu tiền hộ, 4) Kí chấp nhận hối phiếu, 5) Thanh toán nhờ thu, và 6) Thư tín dụng. Vận dụng các giải pháp này như thế nào phụ thuộc vào điều kiện của từng giao dịch cụ thể; tuy nhiên, chúng tôi vẫn thường khuyến khích khách hàng lựa chọn giải pháp Thư tín dụng.

Thư tín dụng (LC) tuân thủ Quy tắc và Thực hành thống nhất Tín dụng chứng từ (UCP) và phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới các ngân hàng quốc tế để đảm bảo việc thanh toán cho thương vụ. Về nguyên tắc, Thư tín dụng thay thế khả năng trả được nợ của người mua bằng khả năng đó của ngân hàng liên quan.

LC ở dạng cơ bản nhất là một bức thư hoặc văn bản điện tử từ ngân hàng bên người mua (Ngân hàng phát hành) khẳng định rằng người mua đảm bảo số tiền sẽ được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn tới ngân hàng của người bán dựa theo các điều khoản của hợp đồng mua bán. Ngân hàng phát hành phải thực hiện việc thanh toán một khi các điều kiện trong LC được đáp ứng. Thư tín dụng thường không thể được nhượng mua, nhưng một Hối phiếu đi kèm có thể được bán hoặc sử dụng để thế chấp cho khoản vay.

READ  [Newsletter | Tháng 4, 2021] - Văn Hóa Ứng Xử của Người Mỹ trong Kinh Doanh (Phần 2)

Một điểm nổi bật của LC là danh sách các Chứng từ vận chuyển. Các rủi ro liên quan đến việc trao đổi thường được xử lý thông qua những chứng từ này nhằm đảm bảo tuân theo những yêu cầu trong bản Chấp nhận trao đổi.

LC được thiết lập bởi ngân hàng người mua nhằm đánh giá các rủi ro đi kèm trong việc thay thế người mua thanh toán giao dịch. Để có thể phát hành LC, ngân hàng người mua cần đàm phán với người mua về các điều khoản trong tài chính như quyền tài sản thế chấp, tiền trả trước, điều khoản cho vay, đặc điểm của dịch vụ, khả năng chuyển nhượng, v.v

Người mua chuẩn bị trước khoản trả trước được yêu cầu và quyền tài sản thế chấp. Tương tự, ngân hàng người mua chuẩn bị phần tín dụng cần để chi trả cho toàn bộ quá trình giao dịch. Quá trình này kết thúc bằng việc ngân hàng phát hành Chứng minh Tài chính và cung cấp nó cho người mua.

Người bán và người mua hoàn thành thỏa thuận với bản ICPO (Irrevocable Corporate Purchase Order – Lệnh Mua hàng Doanh nghiệp Không hủy ngang) từ người mua và FCO (Full Corporate Offer – Xác Nhận Phục vụ Đầy đủ từ Công ty) từ người bán. ICPO được chuyển tới người bán, còn FCO sau đó sẽ được gửi đến và chấp thuận bởi người mua. 

Cuối cùng, ngân hàng người mua phát hành Thư tín dụng và việc vận chuyển hàng hóa có thể diễn ra một cách an toàn.

READ  [Newsletter, Tháng 4, 2023] - TRADEWINDS TẠI BANGKOK: Cơ Hội Để Noble Network Xúc Tiến Tìm Kiếm Thị Trường Cho AVAG Tại Đông Nam Á

Ngân hàng bên mua sẽ thanh toán giao dịch cho ngân hàng bên bán. Việc thanh toán thường sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần sau khi các Chứng từ vận chuyển đến nơi. Tuy nhiên, thông thường sẽ là trong vòng 2 tuần sau khi hàng được vận chuyển bởi danh sách Chứng từ vận chuyển được yêu cầu thường bao gồm Biên bản Nghiệm thu sản phẩm từ cả 2 nhà máy xuất và nhập khẩu, trước khi vận chuyển hàng và ở điểm nhận hàng cuối cùng. Hơn thế nữa, ngân hàng có thể phải xử lý các điểm không thống nhất giữa nội dung các Chứng từ vận chuyển và những yêu cầu trong Hợp đồng trao đổi.

LC có thể được tận dụng theo nhiều cách để đảm bảo thanh toán, giảm thiểu các thách thức về dòng tiền và ảnh hưởng của việc trì hoãn chi trả. Cụ thể về phần này sẽ được trình bày trong lớp học mới mở của chúng tôi trên Noble Network Education Center.

 

Mục nhập này đã được đăng trong$ s. Đánh dấu trang permalink .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *